Personvern & Cookies

YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg som medlem av et YS-forbund brukes i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. (Det vil si den norske personopplysningsloven som gjennomfører EU/EØS sin nye personvernforordning – GDPR).

YS har ikke tilgang til medlemsforbundenes medlemsregistre og har derfor i utgangspunktet ikke tilgang til personopplysninger om medlemmene. YS kan likevel få tilgang til personopplysninger gjennom bruk av våre tjenester som f.eks. YS Karriereveiviser eller YS-fordel, eller ved at medlemmer henvender seg til YS.I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om hvordan vi bruker og beskytter personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Opplysninger YS kan få tilgang til

YS Fordel

Ved bruk av YS-fordel får YS tilgang til opplysninger om navn og tilhørighet til YS-forbund. Opplysningene brukes til å bekrefte at YS medlemmet har rett til å anvende våre medlemsfordeler.
zsom er nødvendig for å besvare henvendelsen. Slike opplysninger brukes ikke av YS ut over den konkrete saken.

….