#jegertillit er igang

Under Arendalsuken ble kampanjen #jegertillit og nettsiden tillitsreformen.no offisielt lansert.

Nettsiden skal brukes til å ta tempen på hvordan regjeringens tillitsreform skrider frem i offentlig sektor, og da med spesielt fokus på den statlige delen. Det vil bli fylt på med bakgrunn og fakta om reformen, relevante lenker og ikke minst oppdaterte nyheter.

Kampanjen #jegertillit er ment å skape blest om nettsiden slik at denne blir godt kjent både innad blant forbundene, men også for alle de som engasjerer seg i offentlig politikk og bryr seg om at offentlig sektor skal gjøre sitt beste for både individ og fellesskapet.

I tillegg er kampanjen en fin måte presentere de ulike yrkesgruppene som staten tross alt består av og gjøre folk kjent med personene bak «offentlig sektor». Tillit er helt avgjørende at statsansatte og tillitsvalgte kan utføre sitt daglige arbeid og YS Stat er glade for å kunne vise frem disse gode representantene som er stolte av sitt yrke. De bygger et godt omdømme for YS Stat og Tillitsreformen.no!

Forut for lanseringen av kampanjen og nettsiden gjestet instituttdirektør Elisabeth Nørgård fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) arrangementet og ga en presentasjon fra YS Arbeidslivsbarometer 2022 om tillit. Den presentasjonen kan du også se i videoopptaker fra lanseringen under.

Video fra lanseringen av kampanjen #jegertillit under Arendalsuka 17. august 2022.