Tillitsreformen

Hva er tillit og hvilken rolle spiller den i offentlig sektor?

Om tillit
Tillit er en helt avgjørende faktor for både statsansatte og tillitsvalgte i vårt daglige arbeid. Avgjørende for at vi på hvert vår hold får yte vårt beste for individ og felleskap. At vi nå skal ha mindre fokus på mål- og resultatstyring og satse mer på å utvikle de ansattes kompetanse og i tillegg vektlegge tillitsbasert ledelse er et etterlengtet grep som vi har sett fram til.
Reformen har ingen tidsfrist og det legges opp til at flere små skritt enn store omfattende prosjekter. Av ulike årsaker er vi fortsatt i oppstarten av reformen og vi ser fram til en aktiv høst i jakten på å styrke tilliten til offentlig sektor.

Hva er tillitsreformen?
Tillitsreformen er en reform som regjeringen har besluttet at skal gjennomføres i offentlig sektor. Et viktig mål med tillitsreformen å finne løsninger som gir mer rom og tid for førstelinjene både i stat og kommune, slik at de kan gi innbyggerne bedre tjenester. Innholdet i reformen er ikke bestemt. Grunnen til dette er at reformen skal utvikles i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter. 

Les mer om tillitsreformen: