NAV = tillit

Møt seniorrådgiveren Johan og hør om hvorfor tillit er så viktig når man jobber i NAV.

I profilserien på tillitsreformen.no presenterer vi et utvalg statsansatte som deler med oss sine tanker om tillit i sitt yrke.

Tillitsbasert ledelse, der ledelsen sikrer at riktig ressurs løser det enkelte oppdrag eller problemstilling er helt sentralt. Tillit fra ledelsen til at jeg gjør jobben jeg er satt til å gjøre.

Gjensidig respekt og tillit (mellom meg og den jeg skal følge opp) er viktig for at jeg skal kunne tilby gode likeverdige tjenester til brukerne jeg følger opp. Dette forsøker jeg å få til ved å være tydelig (skape forutsigbarhet), tilstede (tilgjengelig og at vi i NAV er tilgjengelige. At vi svarer innen 1-2 dager i flere kanaler, telefon og din side, tilgjengelig overfor arbeidsgivere) og løsningsdyktig (handler om å ha oversikten vi skal ha som veiledere, at vi har kunnskap om hva som finnes av virkemidler i og utenfor nav, som birdar til at folk faller utenfor jobb eller bidrar til at de kommer seg inn i arbeidet).  

Johan, Seniorrådgiver NAV