Eline Sørgård

Tegnspråktolk

Hva går jobben min ut på?

Som tegnspråktolk jobber jeg oppdragsbasert. Det innebærer at jeg blir tildelt et oppdrag med beskjed om tid og sted for oppmøte samt vesentlig informasjon om brukeren, altså den døve jeg skal tolke for.  

Oppdragene jeg får er svært varierte og er ofte i forbindelse med forelesninger, legebesøk, operasjoner, rettssaker, møte med barenvern, foreldremøter, politiavhør. Til og med boligvisning og budgivning har jeg vært med å tolket. 

Hvordan endte jeg opp i dette yrket?

Det var en av livets tilfeldigheter at jeg ble tegnspråktolk. Min mor hadde hørt om noen på radioen som var tegnspråktolk, og tenkte at det hadde vært perfekt for meg.

Jeg stolt av jobben min når: 

Når kommunikasjon flyter fint mellom deltakerne og jeg ikke trenger å justere eller gjøre andre ting for at det skal fungere. Når samarbeidet er på plass fordi alle deltakerne vet hva min jobb går ut på, nemlig å være tolk for den med hørselshemming og skape en bro mellom brukeren og de hørende.

I hvilken grad er tillit viktig for at jeg skal få gjort en god jobb? 

Tillit er alfa og omega for at jeg skal kunne gjøre en god jobb. Ettersom jeg er tegnspråktolk på oppdrag der informasjonen skjer muntlig og gjerne i viktige situasjoner, så blir jeg gjerne eksponert for taushetsbelagt informasjon. Alle parter skal føle seg sikre på at taushetsplikten min overholdes.  

Hvis ingen har tillitt til meg eller jobben jeg gjør, vil ikke partene ha en god opplevelse av kommunikasjonen og mye kan gå feil hvis ingen har tillit til oss.

Den største misoppfattelsen av mitt yrke. 

Det må være at vi fungerer som personlige assistenter som følger én bruker overalt og vet alt om brukerne våre. Ofte jobber jeg med døve som jeg aldri har møtt før og må derfor skape tillitt og samarbeid der og da.

Les om arbeidstakerorganisasjonen Delta