Johan Fors

Seniorrådgiver

Hva går jobben min ut på?

Som Seniorrådgiver og fagressurs arbeid- og psykisk helse jobber jeg på  tvers av alle brukere innen NAV. Jeg fungerer som et bindeledd opp mot spesialisthelsetjenesten, bydel, tiltaksleverandører og fastleger. Arbeidet består av oppfølging av arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer. Jeg holder kurs og bidrar med opplæring av kollegaer på området arbeid og psykisk helse. Herunder NAVs ansattes bruk av tjenester eller tilbud som kan være til hjelp for at klientene skal komme seg ut i jobb eller forhindre at folk de ut av arbeidslivet.

Et annet arbeidsområde er såkalt prosessveiledning av kollegaer. Veiledningen tar utgangspunkt i NAVs veiledningsplattform for kompetansebygging på veilederområdet. Målsetningen er å reflektere rundt rollen som veileder i møte med NAVs brukere. Gjennom gruppeveiledningen tas tak i temaer, situasjoner og opplevelser som er en del av NAV veileders jobbhverdag. Intensjonen er at ferdighetstrening skal understøtte målet om flere i aktivitet/arbeid og bedre brukeropplevelser.

Hvordan endte jeg opp i dette yrket?

Jeg jobbet tidligere i spesialisthelsetjenesten (psykiatrisk hjelpepleier) og senere i tiltak for NAV. Jeg ønsket å kunne benytte meg av et større spekter av virkemidler for å bistå folk i jobb og/ eller til å få en meningsfylt hverdag. 

Jeg er stolt av jobben min fordi:

Jeg er stolt av at jeg får være med på laget som skal bidra til å gi folk muligheter og når jeg ser systemene fungerer; NAV, helse og arbeidslivet (inkluderingsdugnaden). Jeg er stolt av at min kunnskap er med på bidra til at folk kommer ut i jobb og/eller på annen måte får en meningsfull hverdag.

Det å kunne utgjøre en forskjell for noen er meningsfullt og gjør at jeg stortrives i jobben i NAV.

I hvilken grad er tillit viktig for at jeg skal kunne gjøre en god jobb?

Tillitsbasert ledelse, der ledelsen sikrer at riktig ressurs løser det enkelte oppdrag eller problemstilling er helt sentralt. Tillit fra ledelsen til at jeg gjør jobben jeg er satt til å gjøre.

Gjensidig respekt og tillit (mellom meg og den jeg skal følge opp) er viktig for at jeg skal kunne tilby gode likeverdige tjenester til brukerne jeg følger opp. Dette forsøker jeg å få til ved å være tydelig (skape forutsigbarhet), tilstede (tilgjengelig og at vi i NAV er tilgjengelige. At vi svarer innen 1-2 dager i flere kanaler, telefon og din side, tilgjengelig overfor arbeidsgivere) og løsningsdyktig (handler om å ha oversikten vi skal ha som veiledere, at vi har kunnskap om hva som finnes av virkemidler i og utenfor nav, som birdar til at folk faller utenfor jobb eller bidrar til at de kommer seg inn i arbeidet).  

Typiske feiloppfattelser av mitt yrke:

Det er en feiloppfattelse at vi er opptatt av å skulle sette kjepper i hjulene for folk istedenfor å bidra å gi folk muligheter. Det er ofte også en allmenn forståelse av at vi som jobber i NAV jobber med og kan alt fra a til å. 

Les mer om arbeidstakerorganisasjonen Parat