Jon Kristiansen

Los

Hvordan endte jeg opp i denne jobben? 

Den korte forklaringen er at jeg var styrmann på tank- og cruiseskip. Jeg ble inspirert til å bli los da jeg så alle losene som kom om bord i de skip jeg var på, rundt omkring i hele verden. For å bli statslos måtte jeg ha en ha navigatørsertifikat Klasse 1, d v s sjøkaptein og fungere i stilling på skip som kaptein eller overstyrmann. Etter mange års erfaring på sjøen og seilt minst overstyrmann (minimum 5-7 år), har man mulighet til å komme inn som losaspirant. Da starter opplæringen med nøye studier av farvannet man skal lose i.

Når en losaspirant har gått i opplæring i ca 6-9 mnd får han sin første prøve. Da må han sitte foran en kommisjon og beskrive det farvannet han skal ta prøve i. Det må han kunne uten hjelpemidler. Ca 1,5 år etter oppstart har losaspiranten tatt de nødvendige prøver som viser at han har den farvannskunskapen som skal til for å kunne foreta sikker seilaser. Losen begynner da å lose mindre skip. Etter 3 år vil losen bli sjekket ut for å lose alle skip som ferdes i hans farvann. Alle som blir loser, har en begrenset del av kysten de er sertifisert for. 

Jeg er stolt av jobben min når:

Jeg er stolt av jobben min hver gang jeg er om bord i et skip. Jeg føler jeg da bidrar til en bedre sjøsikkerhet og hindrer ulykker til sjøs. I dag finnes det mange gode hjelpemidler som elektroniske kart, radar og ekkolodd. Disse hjelpemidler forteller deg hvor du er og hvor dypt det er der. Men det hender at slik utstyr svikter. Dette utstyret viser hvor du er, men ikke hvordan du kommer videre. Det er her kunnskapen og tilliten til losene er spesielt viktig. 

I hvilken grad er tillit viktig i min stilling?

Tillit er veldig viktig i jobben min. Når jeg kommer om bord i skip må kaptein og styrmann stole på losen. Losen må stole på kaptein og hans team. Kaptein og hans team jobber sammen hele tiden og losen kommer om bord som et tilskudd til dette teamet. Da er det veldig viktig at kaptein og hans team har tillit til losen. Det er også viktig at samfunnet har tillit til at losen sørger for at sjøsikkerheten ivaretas.

Typiske misoppfatninger av Los-yrket:

Mange tror at losen kjører losbåten foran skip, men sannheten er at losbåten kjører losen ut til skip som skal ha los. Så går losen om bord og er på broa til de kommer i havn. Ved lange losoppdrag kan det være to loser om bord. De kan gjerne være om bord i flere dager, og går vakter med 6 timer losing på broa, og 6 timer hvile.

Les om Norsk Losforbund