Nina Tveit

Fengselsbetjent

Hva går jobben min ut på?

Som fengelsbetjent sørger jeg for at de innsatte er trygt forvart, at de følger de rutiner som er satt og at de aktiviseres gjennom ulike tiltak på dagtid. Jeg bidrar til å rehabilitere innsatte slik at de kan være trygge borgere når de har sonet ferdig. 

Hvordan/hvorfor endte du opp i dette yrket?

Jeg ønsket å gjøre en forskjell for mennesker i en sårbar situasjon og fant tidlig ut at fengselsbetjenrollen kunne være noe for meg. Jeg ønsket en jobb med varierte arbeidsoppgaver samtidig som jeg ville ha rammer og struktur. Det at man møter så mange forskjellige mennesker hver dag er spennende og man lærer utrolig mye om seg selv og om andre.

Jeg er stolt av jobben min fordi:

Jeg er stolt av jobben min når jeg ser at det jeg gjør og prøver å formidle faktisk fungerer, og når jeg ser at det jeg gjør har en betydning for de innsatte. Det være seg store eller små endringer. Jeg blir stolt av å se det samholdet vi som fengselsbetjenter har og den støtten vi gir til hverandre.

I hvilken grad er tillitt viktig for at jeg skal få gjort en god jobb?

Uten tillit kunne ikke jeg som fengselsbetjent eller kriminalomsorgen som etat utført det samfunnsoppdraget vi er satt til å gjøre, nemlig å trygge samfunnet. Samtidig skal vi sørge for god rehabilitering at innsatte gjennom meningsfulle aktiviteter og med dette bidra til en trygg tilbakeføring til samfunnet. Vi ønsker å skape gode naboer gjennom å tilby jobb, utdanning og annen meningsfull aktivitet. For at vi skal kunne gjøre det er tillit mellom de innsatte og oss vesentlig.

Den største misoppfattelsen av mitt yrke:

At vi fengselsbetjenter kun låser opp og igjen dører og at vi jobber i fengsel fordi vi ikke kom inn på politihøyskolen. 

Les om Kriminalomsorgens yrkesforbund