Roar Lyby

Seniorrådgiver

Hva går jobben min ut på?

Min jobb som veileder er å bistå enkeltpersoner som har spørsmål knyttet til skatt. 

Hvordan endte jeg opp i dette yrket.

Jeg studerte offentlig administrasjon og økonomi ved ADH (nå UIA) i Kristiansand og valgte en karriere i det offentlige. 

Jeg stolt av jobben min fordi.

Fordi jeg føler at jeg gjør noe som er nyttig for samfunnet og bidrar til å finansiere velferdssamfunnet. Skattedirektoratet har vært en god arbeidsgiver i 25 år. 

I hvilken grad er tillit viktig for at jeg skal få gjort en god jobb?

Folk tar for gitt at skatten deres blir beregnet riktig. Skattebetalerne må kunne stole på oss, den veiledningen og informasjonen vi gir og at vi vil at den enkelte skal betale riktig skatt. Bak disse skatteberegningene ligger det masse regler, systemer og arbeid. Med god og riktig veiledning styrkes tillitsforholdet mellom skatteetaten og skattebetaleren. Tilliten føler jeg er stor i dag og den skal vi forvalte med største respekt. 

Den største misoppfattelsen av mitt yrke.

Mange tror at vi er ute etter å flå flest mulig, men vi er opptatt av at man skal betale riktig skatt. Ikke for mye, men heller ikke for lite.

Les om Skatteetatens Landsforbund