Stein Ankarstrand

Oberstløytnant

Hva går jobben min ut på?

Jobben min går ut på saksbehandling på HR-feltet i Forsvaret. Det er en variert stilling hvor man får meget god oversikt over hva som rører seg i Forsvaret, men også i staten forøvrig på HR-området.

Hvordan endte jeg opp der jeg er nå?

Jeg endte opp i Forsvaret fordi jeg hadde lyst til en militær karriere med mulighet for å oppleve mye i en meningsfull jobb. Etter å ha vært i operativ tjeneste en del år var det naturlig å overlate det morsomste til de yngre kreftene og selv gå inn i en støttefunksjon.

Jeg er stolt av jobben min fordi:

I disse dager med en urolig verden blir jeg stadig minnet på hvorfor jeg valgte yrket, og hvorfor jeg har vært her i over 30 år. Det gjør meg ekstra stolt når så mange unge velger utdanning i Forsvaret og har det som en reell mulig karrierevei.

I hvilken grad er tillit viktig for at jeg skal få gjort en god jobb?

Tillit er ekstremt viktig i min jobb. Uten tillit til det vi gjør kommer vi ikke videre. Det betyr både at jeg skal ha tillit til at mine sjefer tar gode beslutninger og at jeg inngir tillit gjennom gode og tidsriktige resultater og produkter. 

Vanlige misoppfattelser av mitt yrke:

I mitt yrke er det en vanlig misoppfatning at man blir beordret land og strand rundt etter arbeidsgivers forgodtbefinnende. Det er ikke riktig for i de aller fleste tilfellene er denne beordringen basert på frivillighet og enighet mellom ansatte og arbeidsgiver. Det er også en vanlig missoppfatning at det er vanskelig å ha både en karriere i Forsvaret og et normalt familieliv. Med visse forbehold om at enkelte av Forsvarets aktiviteter som seiling, øving og utenlandstjeneste tar tid, så er det forøvrig fullt mulig å ha et bra familieliv.

Les om Befalets Fellesorganisasjon