Programmet klart for seminaret om tillitsreformen i offentlig sektor.

Husk å melde deg på KDDs seminar om tillitsreformen 29. november. Her kan du lese programmet.

Martin Lerberg Fossum / Klima- og miljødepartementet

Statsminister Jonas Gahr Støre vil åpne møtet med en videohilsen. foto: Martin Lerberg Fossum / Klima- og miljødepartementet

Arrangementet 29. november arrangeres på Sentralen i Oslo fra 12:00-15:45, og man har valget mellom å delta fysisk eller digitalt. Valget gjør du ved påmelding nedenfor.

Målet med seminaret er å bidra med kunnskap, erfaringsutveksling og inspirasjon til utviklingsarbeidet som regjeringen har startet. Det blir innlegg fra regjeringen, forskere, ledere og tillitsvalgte, skriver regjeringen.no.

Programmet:

Det kan komme endringer på programmet:

  • Hilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre        
  • Innlegg fra statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet              
  • Tillitsreform og erfaringer og råd fra Danmark ved Tina Øllgaard Bentzen (Roskilde universitet)
  • Tillitsreform og erfaringer fra norske kommuner ved Marte Winvold (Universitetet i Oslo)
  • Tillitsreform og erfaringer fra Udir og Bufdir ved Hege Nilssen (Bufdir)
  • Tillitsreform og partssamarbeid i NAV ved Hans Christian Holte og Unni Sorter (NAV og AVYO)
  • Tillit og ansvar i heltidskulturarbeidet – erfaringer og resultater fra Ringerike kommune- Ringerike kommune ved Kristin Eriksen Akre Hansen og hovedtillitsvalt i Fagforundet Ole Johan J. Mala
  • Hvordan jobbe med tillitsarbeid i egen virksomhet, praktiske verktøy fra Statens arbeidsgivarportal ved Vibeke Johnsen og Christina Volen (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)
  • Tillitsreform og medarbeiderdrevet innovasjon ved Benedicte Wildhagen og Maja Brita Hauan (DOGA)

Arrangementet sendes også digitalt på regjeringa.no.

Målgruppen for arrangementet er ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i offentlig sektor.