Se seminaret om Tillitsreformen her

Fikk du ikke sett seminaret direkte har du mulighet til å se det i opptak.


Arrangementet 29. november hadde over 1000 deltakere fordelt på fysisk oppmøte og via nettet, se det hele i opptak her:

Opptak av seminaret om tillitsreformen i offentlig sektor – regjeringen.no

Programmet:

  • Hilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre        
  • Innlegg fra statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet              
  • Tillitsreform og erfaringer og råd fra Danmark ved Tina Øllgaard Bentzen (Roskilde universitet)
  • Tillitsreform og erfaringer fra norske kommuner ved Marte Winvold (Universitetet i Oslo)
  • Tillitsreform og erfaringer fra Udir og Bufdir ved Hege Nilssen (Bufdir)
  • Tillitsreform og partssamarbeid i NAV ved Hans Christian Holte og Unni Sorter (NAV og AVYO)
  • Tillit og ansvar i heltidskulturarbeidet – erfaringer og resultater fra Ringerike kommune- Ringerike kommune ved Kristin Eriksen Akre Hansen og hovedtillitsvalt i Fagforundet Ole Johan J. Mala
  • Hvordan jobbe med tillitsarbeid i egen virksomhet, praktiske verktøy fra Statens arbeidsgivarportal ved Vibeke Johnsen og Christina Volen (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)
  • Tillitsreform og medarbeiderdrevet innovasjon ved Benedicte Wildhagen og Maja Brita Hauan (DOGA)