YS Arbeidslivsbarometer måler tillit

Samtidig som regjeringen har vedtatt å jobbe med en tillitsreform, viser tall fra
Arbeidslivsbarometeret at færre ønsker å bli tillitsvalgt enn før. Det er
urovekkende nytt, skriver Elisabeth Nørgaard.

Færre ønsker å ta på seg tillitsverv enn før viser Arbeidslivsbarometeret. illustrasjonsfoto: Pressmaster/Envato Elements

YS Arbeidslivsbarometer har gjennom flere år målt temperaturen på norsk arbeidsliv og stilt spørsmål som er høyst relevante for regjeringens tillitsreform.


En tillitsreform er avhengig at de ansatte deltar. Det er selve kjernen i reformen. Partene bør derfor være oppmerksomme på den synkende andelen som ønsker å bli tillitsvalgte. Gjennomføringen av reformen bygger på trepartssamarbeidet, og om
den ene parten svekkes, kan det gjøre noe med balansen mellom partene, skriver Nørgaard videre.


Denne utfordringen og mange andre som vil måtte gjenspeiles i arbeidet med tillitsreformen i statlig sektor kan du studere nærmere ved å gå inn på lenkene under Tillitsreformen.

Les for øvrig hele innlegget til Elisabeth Nørgaard her i Dagens Perspektiv:


Fakta:

Elisabeth Nørgaard er direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved storbyuniversitetet OsloMet. AFI har på oppdrag av YS i 14 år tatt pulsen på norsk arbeidsliv, kjent som YS Arbeidslivsbarometer.