Døvetolkene = tillit

Møt døvetolken Eline og hør om hvorfor tillit er så viktig når man jobber som tolk.

I profilserien på tillitsreformen.no presenterer vi et utvalg statsansatte som deler med oss sine tanker om tillit i sitt yrke.

Tillit er alfa og omega for at jeg skal kunne gjøre en god jobb. Ettersom jeg er tegnspråktolk på oppdrag der informasjonen skjer muntlig og gjerne i viktige situasjoner, så blir jeg gjerne eksponert for taushetsbelagt informasjon. Alle parter skal føle seg sikre på at taushetsplikten min overholdes.  

Hvis ingen har tillitt til meg eller jobben jeg gjør, vil ikke partene ha en god opplevelse av kommunikasjonen og mye kan gå feil hvis ingen har tillit til oss.

Eline, døvetolk