Forsvaret = tillit

Møt offiseren Stein og hør om hvorfor tillit er så viktig når man jobber i Forsvaret.

I profilserien på tillitsreformen.no presenterer vi et utvalg statsansatte som deler med oss sine tanker om tillit i sitt yrke.

Tillit er ekstremt viktig i min jobb. Uten tillit til det vi gjør kommer vi ikke videre. Det betyr både at jeg skal ha tillit til at mine sjefer tar gode beslutninger og at jeg inngir tillit gjennom gode og tidsriktige resultater og produkter. 

Stein, oberstløytnant