Kriminalomsorgen = tillit

Møt fengelsbetjent Nina og hør om hvorfor tillit er så viktig når man jobber i Kriminalomsorgen.

I profilserien på tillitsreformen.no presenterer vi et utvalg statsansatte som deler med oss sine tanker om tillit i sitt yrke.

Uten tillit kunne ikke jeg som fengselsbetjent eller kriminalomsorgen som etat utført det samfunnsoppdraget vi er satt til å gjøre, nemlig å trygge samfunnet. Samtidig skal vi sørge for god rehabilitering at innsatte gjennom meningsfulle aktiviteter og med dette bidra til en trygg tilbakeføring til samfunnet. Vi ønsker å skape gode naboer gjennom å tilby jobb, utdanning og annen meningsfull aktivitet. For at vi skal kunne gjøre det er tillit mellom de innsatte og oss vesentlig.

Nina, fengselsbetjent