Kystverket = Tillit

Møt losen Jon og hør om hvorfor tillit er så viktig når man jobber i Kystverket.

I profilserien på tillitsreformen.no presenterer vi et utvalg statsansatte som deler med oss sine tanker om tillit i sitt yrke.

Tillit er veldig viktig i jobben min. Når jeg kommer om bord i skip må kaptein og styrmann stole på losen. Losen må stole på kaptein og hans team. Kaptein og hans team jobber sammen hele tiden og losen kommer om bord som et tilskudd til dette teamet. Da er det veldig viktig at kaptein og hans team har tillit til losen. Det er også viktig at samfunnet har tillit til at losen sørger for at sjøsikkerheten ivaretas. 

Jon, statslos Kystverket