Regjeringa kommer med utspill først til neste år

Statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet har informert partene i staten om at de jobber med noen
tillitsreform-prosjekter som skal kunngjøres som et ledd i å få aktivert reformen, men at dette vil først skje over nyttår.YS Stat oppfordrer våre tillitsvalgte til å ta en tillitsprat med arbeidsgiver og se om det ikke er noe partene kan sette på dagsorden lokalt. Reformen skal fungere fra bånn og opp, så her er det bare å ta initiativ og ikke nødvendigvis vente på arbeidsgiver.


I påvente av handling kan du lese om reformen og kampanjen #jegertillit
på siden vår Tillitsrefomen.no