Regjeringa kommer med utspill først til neste år

Statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet har informert partene i staten om at de jobber med noen
tillitsreform-prosjekter som skal kunngjøres som et ledd i å få aktivert reformen, men at dette vil først skje over nyttår.

Les artikkelen