Skatteetaten = tillit

Møt seniorrådgiveren Roar og hør om hvorfor tillit er så viktig når man jobber i Skatteetaten.

I profilserien på tillitsreformen.no presenterer vi et utvalg statsansatte som deler med oss sine tanker om tillit i sitt yrke.

Folk tar for gitt at skatten deres blir beregnet riktig. Skattebetalerne må kunne stole på oss, den veiledningen og informasjonen vi gir og at vi vil at den enkelte skal betale riktig skatt. Bak disse skatteberegningene ligger det masse regler, systemer og arbeid. Med god og riktig veiledning styrkes tillitsforholdet mellom skatteetaten og skattebetaleren. Tilliten føler jeg er stor i dag og den skal vi forvalte med største respekt. 

Roar, seniorrådgiver Skatteetaten