Tolletaten = tillit

Møt tolleren Changiz og hør om hvorfor tillit er så viktig når man jobber i Tolletaten.

I profilserien på tillitsreformen.no presenterer vi et utvalg statsansatte som deler med oss sine tanker om tillit i sitt yrke.

Som toller er jeg fullstendig avhengig av at folket har tillit til at jeg gjør den jobben jeg er satt til å utføre. Det er tross alt folket i sin helhet som står for det lovverket vi følger i vårt samfunn og de hjemlene vi har fått til rådighet. Vi utfører denne tjenesten på vegne av dem. Tillit er noe man gjør seg fortjent til, og det kan ikke kjøpes. 

Changiz, toller